Marketing & Netforce Marketing & Netforce

Data experts

Naše riešenia akcelerujú Váš biznis

Scroll down
Scroll down

MNFORCE

Práca s datami je našou vášňou

0

Vyplnených dotazníkov tento rok

MNFORCE, s.r.o. poskytuje komplexné riešenia z oblasti Knowledge Discovery in Databases (KDD) a marketingového výskumu. Využívame kvantitatívne aj kvalitatívne metódy zberu dát, pričom našou špecializáciou je výskum v online prostredí.

Potreby našich klientov uspokojujeme predovšetkým poskytovaním profesionálneho prístupu počas každej fázy projektu a kvalitných výstupov. Využívame najmodernejšie technológie, pričom našou snahou je neustále zlepšovanie riešení a vytváranie inovácií v oblasti marketingového výskumu a KDD.

Scroll down

Ozbrojte sa do konkurenčného boja

Marketingový výskum

Riešenia z oblasti marketingového výskumu Vám pomôžu vyvíjať úspešné stratégie a objavovať príležitosti, ktoré na Vás čakajú na trhu.

Náš proces v troch krokoch:

Dizajn

Zber dát

Výsledky

Scroll down

Zoznámte sa s Big Data

Knowledge Discovery in Databases

Objavte nové možnosti využitia Vašich firemných dát a spoznajte ich pridanú hodnotu.

Náš proces v troch krokoch:

1. Selekcia

2. Data mining

3. Vyhodnotenie

Scroll down

Zistite čo máme nové

Novinky

Registrujte sa teraz do Online dotazníkového systému SURVEYIS.COOL – www.surveyis.cool

01.06.2016

ROZŠIRUJEME SA SO ZBEROM DÁT UŽ AJ DO CESKEJ REPUBLIKY! VIAC INFO: WWW.MNFORCE-PANEL.CZ

16.09.2015