Marketingový výskum

Ozbrojte sa do konkurenčného boja

Scroll down
Scroll down

Vitajte v našom svete

MARKETINGOVÝ VÝSKUM

Ponúkame komplexnú ponuku služieb z oblasti marketingového výskumu od návrhu projektu, cez zber dát až po vyhodnotenie a prezentovanie výsledkov v záverečnej správe. Našou snahou je aby záverečné správy boli informačne nabité, prehľadné a kladieme dôraz na odporúčania a porozumenie výsledkom na strane klienta. Pôsobíme v Slovenskej a Českej republike.

Vytvárame tzv. Dizajny, čiže výskumy šité práve Vašej spoločnosti presne na mieru.

Využívame kvantitatívne aj kvalitatívne metódy zberu dát, pričom našou špecializáciou sú online prieskumy. Od roku 2011 realizujeme prieskumy trhu na našom vlastnom online paneli, ktorý sa vyznačuje vynikajúcou kvalitou, hlbokou segmentáciou a vysokou mierou odozvy panelistov, vhodných pre všetky typy online výskumov. Vďaka týmto charakteristikám sa náš panel rýchlo stáva prvou voľbou u našich klientov.

 

VYBRANÉ REFERENCIE

V roku 2015 sme uskutočnili vyše 280 000 rozhovorov prostredníctvom našich online panelov. Spolupracujeme a dodávame data výskumným agentúram zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Rakúska, Nemecka, Bulharska, Rumunska a Veľkej Británie.

Medzi našich klientov patria: Slovanet, SLOVNAFT, Accenture, GAS Familia, Slovak Lines, TV JOJ, American Express, Ministerstvo obrany SR a ďalší.

 

TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMIE

Zber dát: využívame vlastný plne profesionálny dotazníkový systém s logikou a pokročilou funkcionalitou -MNSURVEY© a Panel management systém.

Vyhodnotenie výsledkov: IBM SPSS Statistics a IBM SPSS Data Collection Survey Reporter.

 

PREHĽAD VYUŽÍVANÝCH METÓD ZBERU DÁT

Kvantitatívne

Face-to-face rozhovory:

 • PAPI (Paper And Pencil Interviewing): osobné dopytovanie, odpovede respondentov sa zapisujú do papierového dotazníka.
 • CAPI (Computer-Assisted Personal Interviewing) osobné dopytovanie respondentov za pomoci počítača, zvyčajne notebooku, alebo tabletu.

Online zber dát:

 • CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) dopytovanie cez internet, respondent vypĺňa naprogramovaný online dotazník.

Telefonické dopytovanie:

 • CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing) jedná sa o telefonické dopytovanie respondentov.

Kvalitatívne

 • Skupinové diskusie: prebieha v štúdiu za účasti niekoľkých respondentov a vyškoleného moderátora.
 • Online skupinové diskusie: prebieha v online aplikácii za účasti niekoľkých respondentov a vyškoleného moderátora.
 • Individuálne rozhovory: individuálny rozhovor vyškoleného anketára s  respondentom.
 • Online individuálne rozhovory: individuálny rozhovor vyškoleného anketára s respondentom, prebieha v online aplikácii.

Ďalšie metódy

 • Mystery shopping: hodnotí sa kvalita zákazníckeho servisu za pomoci tzv. tajnej návštevy.
 • CLT (Central Location Test): respondenti testujú v štúdiu konkrétny skúmaný produkt.

 

ONLINE PANEL

Náš Panel má 17 000 aktívnych registrovaných členov zo Slovenskej Republiky a 24 000 aktívnych registrovaných členov z Českej republiky, pričom ich počet neustále rastie.

Kvalita Panela:

Spokojnosť klienta, či už s kvalitou dát, alebo celkovým procesom realizácie projektu je pre nás veľmi dôležitá. Preto máme zavedené opatrenia, ktoré udržujú kvalitu nášho panelu na vysokej úrovni:

 • Profesionálna regrutácia panelistov(online, CATI, F2F),
 • overovacie postupy jedinečnosti identity panelistuuž vpriebehu registračného procesu,
 • automatické odstraňovanie duplicitných, chybných, alebo nedostupných e-mailových adries,
 • overovanie jedinečnosti identity respondenta prostredníctvom telefónneho čísla, e-mailovej adresy, priezviska aadresy bydliska,
 • rozsiahle informácie o panelistoch–sociodemografické, socioekonomické, životný štýl, atď.
 • odmeňovanie respondentov prostredníctvom nákupným poukážok a žrebov do súťaží ohodnotné ceny,
 • vysoká distribučná kapacita e-mailov.ESOMAR Individual Membership Information